+ - x
 » از همین شاعر
 رو، مسلم تراست بی کاری
 تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من
 آفتابا بار دیگر خانه را پرنور کن
 در عشق هر آنک شد فدایی
 ناآمده سیل تر شدستیم
 به شکرخنده اگر می ببرد جان ز کسی
 دیر آمدۀ ، سفر مکن زود
 نذر کند یار که امشب تو را
 هان ای طبیب عاشقان دستی فروکش بر برم
 هر بشری که صاف شد در دو جهان ورا دلی

 » بیشتر بخوانید...
 بیا ای هموطن از هم شویم ما
 ای خوشا دوری که میل خاکبازی داشتم
 یک هفته شده مرا پریشان کردی
 کتبت قصۀ شوقی و مدمعی باکی
 فصل گل در بهار می درکش
 کچری قروت
 یکی که تازه مسلمان شد
 به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است
 راگ وسواس
 هرچند گرانی بود اسباب جهان را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ای آنک اندر باغ جان آلاجقی برساختی
آتش زدی در جسم و جان روح مصور ساختی
پای درختان بسته بد تو برگشادی پایشان
صحن گلستان خاک بد فرشش ز گوهر ساختی
مرغ معماگوی را رسم سخن آموختی
باز دل پژمرده را صد بال و صد پر ساختی
ای عمر بی مرگی ز تو وی برگ بی برگی ز تو
الحق خدنگ مرگ را پاینده اسپر ساختی
عاشق در این ره چون قلم کژمژ همی رفتش قدم
بر دفتر جان بهر او پاکیزه مسطر ساختی
حیوان و گاوی را اگر مردم کنی نبود عجب
سرگین گاوی را چو تو در بحر عنبر ساختی
آن کو جهان گیری کند چون آفتاب از بهر تو
او را هم از اجزای او صد تیغ و لشکر ساختی
در پیش آدم گر ملک سجده کند نبود عجب
کز بهر خاکی چرخ را سقا و چاکر ساختی
از اختران در سنگ و گل تأثیرها درریختی
وز راه دل تا آسمان معراج معبر ساختی
در خاک تیره خارشی انداختی از بهر زه
یک خاک را کردی پدر یک خاک مادر ساختی
از گور در جنت اگر درها گشایی قادری
در گور تن از پنج حس بشکافتی در ساختی
در آتش خشم پدر صد آب رحمت می نهی
و اندر دل آب منی صد گونه آذر ساختی
از بلغم و صفرای ما وز خون و از سودای ما
زین چار خرقه روح را ای شاه چادر ساختی
روزی بیاید کاین سخن خصمی کند با مستمع
کب حیاتم خواندمت تو خویشتن کر ساختی
ای شمس تبریزی بگو شرح معانی مو به مو
دستش بده پایش بده چون صورت سر ساختی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *