+ - x
 » از همین شاعر
 با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
 درخت و آتشی دیدم ندا آمد که جانانم
 هله ای دلی که خفته تو به زیر ظل مایی
 مرغان که کنون از قفص خویش جدایید
 ای در طواف ماه تو ماه و سپهر مشتری
 سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من
 بزم و شراب لعل و خرابات و کافری
 آن ماه کو ز خوبی بر جمله می دواند
 من که ستیزه روترم در طلب لقای تو
 نیمیت ز زهر آمد نیمی دگر از شکر

 » بیشتر بخوانید...
 نگاهبان
 فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش
 ز درد نوش بلا نوش کن تو لای جواب
 روشنی طلعت تو ماه ندارد
 رميده آرزوهايم ز آغوش
 آدمی بر کف دستش خط اجبار نوشت
 بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
 ای خوش آن وقتيکه يوسف را زليخا می خريد
 پنجره
 هوای من

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چو سرمست منی ای جان ز خیر و شر چه اندیشی
براق عشق جان داری ز مرگ خر چه اندیشی
چو من با تو چنین گرمم چه آه سرد می آری
چو بر بام فلک رفتی ز بحر و بر چه اندیشی
خوش آوازی من دیدی دواسازی من دیدی
رسن بازی من دیدی از این چنبر چه اندیشی
بر این صورت چه می چفسی ز بی معنی چه می ترسی
چو گوهر در بغل داری ز بدگوهر چه اندیشی
تویی گوهر ز دست تو که بجهد یا ز شست تو
همه مصرند مست تو ز کور و کر چه اندیشی
چو با دل یار غاری تو چراغ چار یاری تو
فقیر ذوالفقاری تو از آن خنجر چه اندیشی
چو مد و جر خود دیدی چو بال و پر خود دیدی
چو کر و فر خود دیدی ز هر بی فر چه اندیشی
بیا ای خاصه جانان پناه جان مهمانان
تویی سلطان سلطانان ز بوالفنجر چه اندیشی
خمش کن همچو ماهی شو در این دریای خوش دررو
چو در قعر چنین آبی از آن آذر چه اندیشی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *