+ - x
 » از همین شاعر
 آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست
 مرا حلوا هوس کردست حلوا
 شکست نرخ شکر را بتم به روی ترش
 باده بده باد مده وز خودمان یاد مده
 بس جهد می کردم که من آیینه نیکی شوم
 پیش از آنک از عدم کرد وجودها سری
 امروز مها خویش ز بیگانه ندانیم
 شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد
 عاشقان را مژده ای از سرفراز راستین
 کسی که غیر این سوداش نبود

 » بیشتر بخوانید...
 سالها پیش، خاطر رنجور
 روشنی طلعت تو ماه ندارد
 خلوتی كو كه خیالات تو آنجا ببرم
 پر کن پیاله را
 اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح
 شراب شعر چشمهای تو
 آنجا که فشارد مژه ام دیدهٔ تر را
 از ذوق نيست يکنفسی کام را قرار
 يار افگند برخ گرچه نقاب من و تو
 اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ای خدایی که مفرح بخش رنجوران تویی
در میان لطف و رحمت همچو جان پنهان تویی
خسته کردی بندگان را تا تو را زاری کنند
چون خریدار نفیر و لابه و افغان تویی
جمله درمان خواه و آن درمانشان خواهان توست
آنک درد و دارو از وی خاست بی شک آن تویی
دردهایی کدمی را بر در خلقان برد
آن حجاب از اول است و آخر و پایان تویی
هر کجا کاری فروبندد تو باشی چشم بند
هر کجا روشن شود آن شعله تابان تویی
ناله بخشی خستگان را تا بدان ساکن شوند
چون حقیقت بنگرم در درد ما نالان تویی
هم تویی آن کس که می گوید تویی والله تویی
گوی و چوگان و نظاره گر در این میدان تویی
و آنک منکر می شود این را و علت می نهد
در میان وسوسه او نفس علت خوان تویی
و آنک می گوید تویی زین گفت ترسان می شود
در میان جان او در پرده ترسان تویی
کنج زندان را به یک اندیشه بستان می کنی
رنج هر زندان ز توست و ذوق هر بستان تویی
در یکی کار آن یکی راغب و آن دیگر نفور
تو مخالف کرده ای شان فتنه ایشان تویی
آن یکی محبوب این و باز او مکروه آن
چشم بندی چشم و دل را قبله و سامان تویی
صد هزاران نقش را تو بنده نقشی کنی
گویی سلطان است آن دام است خود سلطان تویی
بندگی و خواجگی و سلطنت خط های توست
خط کژ و خط راست این دبیرستان تویی
صورت ما خانه ها و روح ما مهمان در آن
نقش و جان ها سایه تو جان آن مهمان تویی
دست در طاعت زنیم و چشم در ایمان نهیم
بر امید آنک بنمایی که خود ایمان تویی
دست احسان بر سر ما نه ز احسانی که ما
چشم روشن در تو آویزیم کان احسان تویی
غفلت و بیداری ما در توی بر کار و بس
غفلت ما بی فضولی بر چو خود یقضان تویی
توبه با تو خود فضول است و شکستن خود بتر
نقش پیمان گر شکست ارواح آن پیمان تویی
روح ها می پروری همچون زر و مس و عقیق
چون مخالف شد جواهر ای عجب چون کان تویی
روز درپیچد صفت در ما و تابد تا به شب
شب صفات از ما به تو آید صفاتستان تویی
روز تا شب ما چنین بر همدگر رحمت کنیم
شب همه رحمت رود سوی تو چون رحمان تویی
کو سلاطین جهان گر شاه ایوان بوده اند
پس بدانستیم بی شک کاندر این ایوان تویی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *