+ - x
 » از همین شاعر
 بیا بیا که تویی جان جان جان سماع
 امروز بحمدالله از دی بترست این دل
 نهان شدند معانی ز یار بی معنی
 من اگر پرغم اگر شادانم
 کرانی ندارد بیابان ما
 همه خوردند و بخفتند و تهی گشت وطن
 اگر تو مست شرابی چرا حشر نکنی
 هله نومید نباشی که تو را یار براند
 من از این خانه به در می نروم
 خوی با ما کن و با بی خبران خوی مکن

 » بیشتر بخوانید...
 دمی به وادی غيرت ز خود رميده غزالم
 باور
 نزد من به ز وصل هجرانست
 مادر مرا نبخش
 رفته، رفته از کنارت می­ روم دیگر بچیش
 پرتگاه
 شبانه
 مائیم که اصل شادی و کان غمیم
 در عالمی که با خود رنگی نبود ما را
 شد روزها که باز جمالت ندیده ام

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ای نای بس خوش است کز اسرار آگهی
کار او کند که دارد از کار آگهی
ای نای همچو بلبل نالان آن گلی
گردن مخار کز گل بی خار آگهی
گفتم به نای همدم یاری مدزد راز
گفتا هلاک توست به یک بار آگهی
گفتم خلاص من به هلاک من اندر است
آتش بنه بسوز بمگذار آگهی
گفتا چگونه رهزن این قافله شوم
دانم که هست قافله سالار آگهی
گفتم چو یار گم شدگان را نمی نواخت
از آگهی همی شد بیزار آگهی
نه چشم گشته ای تو که بی آگهی ز خویش
ما را حجاب دیده و دیدار آگهی
زان همدم لبی که تو را سر بریده اند
ای ننگ سر در این ره و ای عار آگهی
از خود تهی شدی و ز اسرار پر شدی
زیرا ز خودپرست و ز انکار آگهی
چون می چشی ز لعل لب یار ناله چیست
بگذار تا کند گله ای زار آگهی
نی نی ز بهر خود تو نمی نالی ای کریم
بگری بر آنک دارد ز اغیار آگهی
گردون اگر بنالد گاو است زیر بار
زین نعل بازگونه غلط کار آگهی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *