+ - x
 » از همین شاعر
 چهره شرمگین تو بستد شرمگان من
 ای آنک به دل ها ز حسد خار خلیدی
 ابشروا یا قوم هذا فتح باب
 بوسه بده خویش را ای صنم سیمتن
 شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد
 هزار جان مقدس فدای روی تو باد
 اگر درآید ناگه صنم زهی اقبال
 ای مطرب جان چو دف به دست آمد
 بشکن قدح باده که امروز چنانیم
 ای روی تو رویم را چون روی قمر کرده

 » بیشتر بخوانید...
 منم غريب و ز من سيم و زر نمی ماند
 راست بودم من زمانی، گشته ام حالا کجک
 می روم آهسته آرام از کنار جاده سرد
 در هر دشتی که لاله زاری بوده ست
 روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
 اگر یار مرا دیدی به خلوت
 از بار درد سرو قدم بی نمود شد
 چشمان تاریک
 يار افگند برخ گرچه نقاب من و تو
 از مرز انزوا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

جز ز فتان دو چشمت ز کی مفتون باشیم
جز ز زنجیر دو زلفت ز کی مجنون باشیم
جز از آن روی چو ماهت که مهش جویان است
دگر از بهر که سرگشته چو گردون باشیم
نار خندان تو ما را صنما گریان کرد
تا چو نار از غم تو با دل پرخون باشیم
چشم مست تو قدح بر سر ما می ریزد
ما چه موقوف شراب و می و افیون باشیم
گلفشان رخ تو خرمن گل می بخشد
ما چه موقوف بهار و گل گلگون باشیم
همچو موسی ز درخت تو حریف نوریم
ما چرا عاشق برگ و زر قارون باشیم
هر زمان عشق درآید که حریفان چونید
ما ز چون گفتن او واله و بی چون باشیم
ما چو زاییده و پرورده آن دریاییم
صاف و تابنده و خوش چون در مکنون باشیم
ما ز نور رخ خورشید چو اجرا داریم
همچو مه تیزرو و چابک و موزون باشیم
به دعا نوح خیالت یم و جیحون خواهد
بهر این سابح و با چشم چو جیحون باشیم
همچو عشقیم درون دل هر سودایی
لیک چون عشق ز وهم همه بیرون باشیم
چونک در مطبخ دل لوت طبق بر طبق است
ما چرا کاسه کش مطبخ هر دون باشیم
وقف کردیم بر این باده جان کاسه سر
تا حریف سری و شبلی و ذاالنون باشیم
شمس تبریز پی نور تو زان ذره شدیم
تا ز ذرات جهان در عدد افزون باشیم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *