+ - x
 » از همین شاعر
 عشق خامش طرفه تر یا نکته های چنگ چنگ
 الا یا ساقیا انی لظمن و مشتاق
 آن عشرت نو که برگرفتیم
 اگر عالم همه پُر خار باشد
 مخسب ای یار مهمان دار امشب
 آن دلبر من آمد بر من
 گر نرگس خون خوارش دربند امانستی
 مرا اقبال خندانید آخر
 که بوده است تو را دوش یار و همخوابه
 مده به دست فراقت دل مرا که نشاید

 » بیشتر بخوانید...
 یادی از گذشته
 اتفاق
 صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش
 در لعل لبت گرچه حيات دو جهانست
 از آمدن بهار و از رفتن دی
 مکن ز شانه پریشان دماغ گیسو را
 تیره گون شد کوکب بخت همایون فال من
 برخیز و مخور غم جهان گذران
 زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

جز ز فتان دو چشمت ز کی مفتون باشیم
جز ز زنجیر دو زلفت ز کی مجنون باشیم
جز از آن روی چو ماهت که مهش جویان است
دگر از بهر که سرگشته چو گردون باشیم
نار خندان تو ما را صنما گریان کرد
تا چو نار از غم تو با دل پرخون باشیم
چشم مست تو قدح بر سر ما می ریزد
ما چه موقوف شراب و می و افیون باشیم
گلفشان رخ تو خرمن گل می بخشد
ما چه موقوف بهار و گل گلگون باشیم
همچو موسی ز درخت تو حریف نوریم
ما چرا عاشق برگ و زر قارون باشیم
هر زمان عشق درآید که حریفان چونید
ما ز چون گفتن او واله و بی چون باشیم
ما چو زاییده و پرورده آن دریاییم
صاف و تابنده و خوش چون در مکنون باشیم
ما ز نور رخ خورشید چو اجرا داریم
همچو مه تیزرو و چابک و موزون باشیم
به دعا نوح خیالت یم و جیحون خواهد
بهر این سابح و با چشم چو جیحون باشیم
همچو عشقیم درون دل هر سودایی
لیک چون عشق ز وهم همه بیرون باشیم
چونک در مطبخ دل لوت طبق بر طبق است
ما چرا کاسه کش مطبخ هر دون باشیم
وقف کردیم بر این باده جان کاسه سر
تا حریف سری و شبلی و ذاالنون باشیم
شمس تبریز پی نور تو زان ذره شدیم
تا ز ذرات جهان در عدد افزون باشیم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *