+ - x
 » از همین شاعر
 ای طایران قدس را عشقت فزوده بالها
 ای دل ز بامداد تو بر حال دیگری
 نک بهاران شد صلا ای لولیان
 شب و روز آن نکوتر که به پیش یار باشی
 بر منبرست این دم مذکر مذکر
 نقش بند جان که جان ها جانب او مایلست
 از چشمه جان ره شد در خانه هر مسکین
 ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی
 می خرامد جان مجلس سوی مجلس گام گام
 میل هواش می کنم طال بقاش می زنم

 » بیشتر بخوانید...
 رهروان روز
 بانگ آشنایی
 ترا نومیدی از طفلان روا نیست
 از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
 چو تخم اشک به کلفت سرشته اند مرا
 سرود ابراهیم در آتش
 برآن سرم که ز دامن برون کشم پا را
 زمانه فتنه هاورد و بگذشت
 ماه پیشونی
 چرا نه در پی عزم دیار خود باشم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

معشوقه بسامان شد، تا باد چنین بادا
کفرش همه ایمان شد، تا باد چنین بادا
ملکی که پریشان شد، از شومی شیطان شد
باز آن سلیمان شد، تا باد چنین بادا
یاری که دلم خستی، در برزخ ما بستی
غمخواره ی یاران شد، تا باد چنین بادا
هم باده جدا خوردی، هم عیش جدا کردی
نک سرده مهمان شد، تا باد چنین بادا
زان طلعت شاهانه، زان مشعله ی خانه
هر گوشه چو میدان شد، تا باد چنین بادا
زان خشم دروغینش، زان شیوه ی شیرینش
عالم شکرستان شد، تا باد چنین بادا
شب رفت و صبوح آمد، غم رفت و فتوح آمد
خورشید درخشان شد، تا باد چنین بادا
از دولت محزونان وز همّت مجنونان
آن سلسله جنبان شد، تا باد چنین بادا
عید آمد و عید آمد، یاری که رمید آمد
عیدانه فراوان شد، تا باد چنین بادا
ای مطرب صاحبدل، در زیر مکن منزل
کان زُهره بمیزان شد، تا باد چنین بادا
درویش فریدون شد، هم کیسه ی قارون شد
همکاسه ی سلطان شد، تا باد چنین بادا
آن باد هوا را بین، زافسون لب شیرین
با نای در افغان شد، تا باد چنین بادا
فرعون بدان سختی، با آن همه بد بختی
نک موسی عمران شد، تا باد چنین بادا
آن گرگ بدان زشتی، با جهل و فرامشتی
نک یوسف کنهان شد، تا باد چنین بادا
از اسلم شیطانی شد نفس تو ربّانی
ابلیس مسلمان شد ، تا باد چنین بادا
آن ماه چو تابان شد، کونيّن گلستان شد
اشخاص همه جان شد، تا باد چنین بادا
بر روح بر افزودی تا بود چنین بودی
فرّ تو فروزان شد، تا باد چنین بادا
قهرش همه رحمت شد، زهرش همه شربت شد
ابرش شکر افشان شد، تا باد چنین بادا
از کاخ چه رنگستش؟! وز شاخ چه تنگستش؟!
این گاو چو قربان شد، تا باد چنین بادا
ارضی چو سمایی شد مقصودِ سنایی شد
این بود همه آن شد، تا باد چنین بادا
خاموش که سر مستم بر بست کسی دستم
اندیشه پریشان شد، تا باد چنین بادا
شمس الحق تبریزی، از بس که در آمیزی
تبریز خراسان شد، تا باد چنین بادا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *