+ - x
 » از همین شاعر
 بخند بر همه عالم که جای خنده تو راست
 بشنو از بوالهوسان قصه میر عسسان
 هر چه کنی تو کرده من دان
 هرکه آتش من دارد او خرقه ز من دارد
 بی همگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود
 جان و سر تو ای پسر نیست کسی به پای تو
 ای در طواف ماه تو ماه و سپهر مشتری
 شکر ایزد را که دیدم روی تو
 چو بی گه آمدی باری درآ مردانه ای ساقی
 خواهم که روم زین جا پایم بگرفتستی

 » بیشتر بخوانید...
 مادر
 قصهء دلکش نگار بگو
 آنکس که زمین و چرخ و افلاک نهاد
 خلوتم چراغان کن ای چراغ روحانی
 جوش اشکیم وشکست آیینه دار است اینجا
 هرچند که در هستی خود خاک ندارم
 مرا با مصحف روی تو سوگند
 درین نه آشیان غیر از پر عنقا نشد پیدا
 تنگنای زنده گی
 خنک آن ملتی کز وارداتش

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

وسوسه تن گذشت غلغله جان رسید
مور فروشد به گور چتر سلیمان رسید
این فلک آتشی چند کند سرکشی
نوح به کشتی نشست جوشش طوفان رسید
چند مخنث نژاد دعوی مردی کند
رستم خنجر کشید سام و نریمان رسید
جادوکانی ز فن چند عصا و رسن
مار کنند از فریب موسی و ثعبان رسید
درد به پستی نشست صاف ز دردی برست
گردن گرگان شکست یوسف کنعان رسید
صبح دروغین گذشت صبح سعادت رسید
جان شد و جان بقا از بر جانان رسید
محنت ایوب را فاقه یعقوب را
چاره دیگر نبود رحمت رحمان رسید
دزد کی باشد چو رفت شحنه ایمان به شهر
شحنه کی باشد بگو چون شه و سلطان رسید
صدق نگر بی نفاق وصل نگر بی فراق
طاق طرنبین و طاق طاق شوم کان رسید
مفتعلن فاعلات جان مرا کرد مات
جان خداخوان بمرد جان خدادان رسید
میوه دل می پزید روح از او می مزید
باد کرم بروزید حرف پریشان رسید


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *