+ - x
 » سروده های بختانه
 قهرمانان
 ای مطرب این غزل گو کی یار توبه کردم
 گر من از سرزنش مدعیان اندیشم
 عبث تعلیم آگاهی مکن افسرده طبعان را
 اتی النیروز مسرورالجنان
 هر چه دلبر کرد ناخوش چون بود
 شنو پندی ز من ای یار خوش کیش
 خه از کجات پرسم چونست روزگارت
 تو نسیتی که ببینی
 رو چشم جان را برگشا در بی دلان اندرنگر

برگ نخست » شعر
 ابراهیم امینی
   » تعداد سروده ها: ۹۵
 ابولقاسم لاهوتی
   » تعداد سروده ها: ۱۲
 احمد شاملو
   » تعداد سروده ها: ۹۲
 احمد یاسین فرخاری
   » تعداد سروده ها: ۵۰
 استاد رازق رویین
   » تعداد سروده ها: ۲۴
 استاد شهریار
   » تعداد سروده ها: ۵۷
 استاد واصف باختری
   » تعداد سروده ها: ۲۱
 اسماعیل خراسانپور
   » تعداد سروده ها: ۲۱
 اعظم خجسته
   » تعداد سروده ها: ۱۴
 اقبال اثیر
   » تعداد سروده ها: ۴
 امان پویامک
   » تعداد سروده ها: ۲
 انوری
   » تعداد سروده ها: ۲۵
 ایرج جنتی عطایی
   » تعداد سروده ها: ۱۷
 ایرج میرزا
   » تعداد سروده ها: ۱
 بابا طاهر عریان
   » تعداد سروده ها: ۱۲
 بهار سعید
   » تعداد سروده ها: ۵۵
 بکتاش روش
   » تعداد سروده ها: ۱
 پرتو نادری
   » تعداد سروده ها: ۱۲
 تهمینه طنین نسیمی
   » تعداد سروده ها: ۲۰
 جاوید فرهاد
   » تعداد سروده ها: ۵
 جلیله سلیمی
   » تعداد سروده ها: ۶
 حافظ شیرازی
   » تعداد سروده ها: ۴۹۵
 حسیب نیما
   » تعداد سروده ها: ۵۴
 حضرت ظریفی
   » تعداد سروده ها: ۱۳
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
   » تعداد سروده ها: ۳۹
 حکیم عمر خیام
   » تعداد سروده ها: ۱۸۰
 خلیل الله خلیلی
   » تعداد سروده ها: ۵۴
 خواجوی کرمانی
   » تعداد سروده ها: ۴
 داوود دریاباری
   » تعداد سروده ها: ۷
 دوبیتی های هزارگی
   » تعداد سروده ها: ۶
 رابعه بلخی
   » تعداد سروده ها: ۱
 راحله یار
   » تعداد سروده ها: ۴
 رازق فانی
   » تعداد سروده ها: ۱۳
 رهی معیری
   » تعداد سروده ها: ۱۶
 روح الامین امینی
   » تعداد سروده ها: ۱
 رویین رهنوش
   » تعداد سروده ها: ۱
 زهره سحر
   » تعداد سروده ها: ۳
 زیوری ویژه
   » تعداد سروده ها: ۲
 سعادت پنجشیری
   » تعداد سروده ها: ۵۴
 سمیع حامد
   » تعداد سروده ها: ۱۳
 سهراب سیرت
   » تعداد سروده ها: ۱۴
 سهنا عثمانی
   » تعداد سروده ها: ۴
 سید حسن شاه غزنوی
   » تعداد سروده ها: ۴
 سید رضا محمدی
   » تعداد سروده ها: ۷
 سیف الدین محمد فرغانی
   » تعداد سروده ها: ۵
 سیف الله ساعی
   » تعداد سروده ها: ۵
 سیمین بهبهانی
   » تعداد سروده ها: ۱۲
 شاپور احمدی
   » تعداد سروده ها: ۲
 شايق جمال
   » تعداد سروده ها: ۵
 شایان فریور
   » تعداد سروده ها: ۵
 صالح محمد خلیق
   » تعداد سروده ها: ۱
 صوفی احمد علی قندهاری
   » تعداد سروده ها: ۱۷۳
 صوفی غلام نبی عشقری
   » تعداد سروده ها: ۲۲۷
 ضیا قاری زاده
   » تعداد سروده ها: ۶
 عاکف رحیل حسینی
   » تعداد سروده ها: ۳
 عبدالهادی داوی
   » تعداد سروده ها: ۲
 عبدالواحد رشته
   » تعداد سروده ها: ۲۵
 عبیدالله زاکانی
   » تعداد سروده ها: ۵۰
 عراقی
   » تعداد سروده ها: ۲
 علامه اقبال لاهوری
   » تعداد سروده ها: ۱۵۱
 علی عبدالرضایی
   » تعداد سروده ها: ۳۱
 عماد خراسانی
   » تعداد سروده ها: ۱
 عمران بسمل بدخشانی
   » تعداد سروده ها: ۷
 عنایت شهیر
   » تعداد سروده ها: ۴
 غفران بدخشانی
   » تعداد سروده ها: ۵۷
 فردوس اعظم
   » تعداد سروده ها: ۹
 فردین ایثار
   » تعداد سروده ها: ۳
 فرزاد فرنود
   » تعداد سروده ها: ۱
 فرنگیس سوگند
   » تعداد سروده ها: ۱۶
 فروغ فرخزاد
   » تعداد سروده ها: ۳۹
 فرید برزگر
   » تعداد سروده ها: ۱
 فریدون توللی
   » تعداد سروده ها: ۳
 فریدون مشیری
   » تعداد سروده ها: ۸
 قهار عاصی
   » تعداد سروده ها: ۲۷
 قیصر امین پور
   » تعداد سروده ها: ۱۰
 لطیف ناظمی
   » تعداد سروده ها: ۳
 مجیب مهرداد
   » تعداد سروده ها: ۷۰
 محمد ابراهیم صفا
   » تعداد سروده ها: ۳
 محمد ولی آسیون
   » تعداد سروده ها: ۱۲
 محمد کاظم کاظمی
   » تعداد سروده ها: ۴۴
 مخفی بدخشی
   » تعداد سروده ها: ۱۱
 مروه سبحان
   » تعداد سروده ها: ۴
 مژگان ساغر
   » تعداد سروده ها: ۹
 مسعود عثمانی
   » تعداد سروده ها: ۹
 مصطفا هزاره
   » تعداد سروده ها: ۱
 مهدی سهیلی
   » تعداد سروده ها: ۸
 مهرداد اوستا
   » تعداد سروده ها: ۵
 مولانا جلال الدین محمد بلخی
   » تعداد سروده ها: ۳۲۹۳
 میرزا عبدالقادر بیدل
   » تعداد سروده ها: ۲۱۰
 میرزا غالب
   » تعداد سروده ها: ۱
 میرزا ملامت
   » تعداد سروده ها: ۳۰
 نادر نادرپور
   » تعداد سروده ها: ۶
 نادیا انجمن
   » تعداد سروده ها: ۲۴
 نادیه فضل
   » تعداد سروده ها: ۵
 نازی شریفی
   » تعداد سروده ها: ۵
 ناصر خسرو
   » تعداد سروده ها: ۶
 ناهید مهرگان
   » تعداد سروده ها: ۲۱
 نور الله وثوق
   » تعداد سروده ها: ۳۹
 نورالعین
   » تعداد سروده ها: ۳۱
 هارون راعون
   » تعداد سروده ها: ۹۵
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
   » تعداد سروده ها: ۱۳
 وحید بکتاش
   » تعداد سروده ها: ۲
 کارو
   » تعداد سروده ها: ۶
 کاوه جبران
   » تعداد سروده ها: ۵۸
 کاکه تیغون
   » تعداد سروده ها: ۸۶
 یاسین نگاه
   » تعداد سروده ها: ۱
 یعقوب یسنا
   » تعداد سروده ها: ۱