+ - x
 » دیگر شاعران
 فردین ایثار
 مسعود عثمانی
 میرزا غالب
 راحله یار
 یعقوب یسنا
 کارو
 سمیع حامد
 فردوس اعظم
 عراقی
 خلیل الله خلیلی

برگ نخست » شعر » زیوری ویژه
 گنجشک های حوالی این شهر
   » دفعات بازدید: ۱۱۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهربان
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین