+ - x
 » دیگر شاعران
 ناصر خسرو
 مخفی بدخشی
 نورالعین
 ضیا قاری زاده
 نازی شریفی
 میرزا عبدالقادر بیدل
 سمیع حامد
 حکیم عمر خیام
 غفران بدخشانی
 لطیف ناظمی

برگ نخست » شعر » زیوری ویژه
 گنجشک های حوالی این شهر
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهربان
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین