+ - x
 » دیگر شاعران
 حکیم عمر خیام
 عبدالواحد رشته
 انوری
 هارون راعون
 زهره سحر
 فردین ایثار
 مجیب مهرداد
 عمران بسمل بدخشانی
 زیوری ویژه
 محمد کاظم کاظمی

برگ نخست » شعر » زیوری ویژه
 گنجشک های حوالی این شهر
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مهربان
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین