+ - x
 » دیگر شاعران
 عبدالهادی داوی
 سیمین بهبهانی
 زیوری ویژه
 حکیم عمر خیام
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 سید رضا محمدی
 حضرت ظریفی
 فروغ فرخزاد
 جاوید فرهاد
 فردین ایثار

برگ نخست » شعر » فرزاد فرنود
 سیگار
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۹۶۷

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین