+ - x
 » دیگر شاعران
 امان پویامک
 حکیم عمر خیام
 رویین رهنوش
 دوبیتی های هزارگی
 مهرداد اوستا
 خلیل الله خلیلی
 وحید بکتاش
 مروه سبحان
 استاد شهریار
 ضیا قاری زاده

برگ نخست » شعر » مصطفا هزاره
 شعر های مصطفا هزاره
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین