+ - x
 » دیگر شاعران
 رویین رهنوش
 مهرداد اوستا
 سهنا عثمانی
 فرزاد فرنود
 سهراب سیرت
 اعظم خجسته
 دوبیتی های هزارگی
 بابا طاهر عریان
 سمیع حامد
 مصطفا هزاره

برگ نخست » شعر » مصطفا هزاره
 شعر های مصطفا هزاره
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۱۰۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین