+ - x
 » دیگر شاعران
 مسعود عثمانی
 عمران بسمل بدخشانی
 فرید برزگر
 راحله یار
 رهی معیری
 سیف الدین محمد فرغانی
 سید رضا محمدی
 استاد رازق رویین
 فروغ فرخزاد
 لطیف ناظمی

برگ نخست » شعر » ضیا قاری زاده
 شبی در بهار
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۵

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 باز کجا ساز سفر می کنی
   » دفعات بازدید: ۱۰۵۰

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 عمر بگذشت ولیکن همه با دربدری
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 غلام همت والای بابه خارکشم
   » دفعات بازدید: ۱۰۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آخر ای دریا
   » دفعات بازدید: ۳۶۰۰

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 ای زهره
   » دفعات بازدید: ۱۰۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین