+ - x
 » دیگر شاعران
 لطیف ناظمی
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 سید رضا محمدی
 فروغ فرخزاد
 سیف الدین محمد فرغانی
 عنایت شهیر
 مصطفا هزاره
 رهی معیری
 ایرج جنتی عطایی
 راحله یار

برگ نخست » شعر » ضیا قاری زاده
 شبی در بهار
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۴

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 باز کجا ساز سفر می کنی
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۷

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 عمر بگذشت ولیکن همه با دربدری
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 غلام همت والای بابه خارکشم
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آخر ای دریا
   » دفعات بازدید: ۴۸۳۳

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 ای زهره
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین