+ - x
 » دیگر شاعران
 عبدالهادی داوی
 اعظم خجسته
 بابا طاهر عریان
 عطا محمدی
 سهنا عثمانی
 میرزا غالب
 انوری
 رازق فانی
 فردوس اعظم
 عراقی

برگ نخست » شعر » ضیا قاری زاده
 شبی در بهار
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۷

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 باز کجا ساز سفر می کنی
   » دفعات بازدید: ۱۱۰۵

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 عمر بگذشت ولیکن همه با دربدری
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 غلام همت والای بابه خارکشم
   » دفعات بازدید: ۱۰۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آخر ای دریا
   » دفعات بازدید: ۳۸۸۸

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 ای زهره
   » دفعات بازدید: ۱۱۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین