+ - x
 » دیگر شاعران
 استاد واصف باختری
 ناصر خسرو
 مخفی بدخشی
 عنایت شهیر
 مسعود عثمانی
 فردوس اعظم
 امان پویامک
 سهراب سیرت
 بابا طاهر عریان
 استاد شهریار

برگ نخست » شعر » ضیا قاری زاده
 شبی در بهار
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۴

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 باز کجا ساز سفر می کنی
   » دفعات بازدید: ۱۸۵۵

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 عمر بگذشت ولیکن همه با دربدری
   » دفعات بازدید: ۱۹۲۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 غلام همت والای بابه خارکشم
   » دفعات بازدید: ۱۷۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آخر ای دریا
   » دفعات بازدید: ۶۶۱۱

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
 ای زهره
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین