+ - x
 » دیگر شاعران
 غفران بدخشانی
 سید رضا محمدی
 اعظم خجسته
 عطا محمدی
 عمران بسمل بدخشانی
 فروغ فرخزاد
 ابراهیم امینی
 صوفی احمد علی قندهاری
 سیف الدین محمد فرغانی
 شايق جمال

برگ نخست » شعر » سید رضا محمدی
 نفرین به زندگی که تو ماهی من آدمم
   » دفعات بازدید: ۳۴۶۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 من از این گونه که گشته سپری خوشبختم
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به روزگار سگی لعنت! تو را گرفته کجا برده
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هزار مرد به پای تو جان سپردند و....
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سلام ای شهر من ای گریه زار گم شده در مه
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 بازی
   » دفعات بازدید: ۱۱۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نقاشی
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین