+ - x
 » دیگر شاعران
 سیف الله ساعی
 مهرداد اوستا
 حسیب نیما
 فریدون مشیری
 سید رضا محمدی
 یعقوب یسنا
 فروغ فرخزاد
 ناهید مهرگان
 ایرج جنتی عطایی
 فرزاد فرنود

برگ نخست » شعر » سید رضا محمدی
 نفرین به زندگی که تو ماهی من آدمم
   » دفعات بازدید: ۴۶۷۲

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۳
 من از این گونه که گشته سپری خوشبختم
   » دفعات بازدید: ۲۵۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به روزگار سگی لعنت! تو را گرفته کجا برده
   » دفعات بازدید: ۱۷۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هزار مرد به پای تو جان سپردند و....
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۳

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 سلام ای شهر من ای گریه زار گم شده در مه
   » دفعات بازدید: ۱۷۱۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 بازی
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نقاشی
   » دفعات بازدید: ۱۸۱۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین