+ - x
 » دیگر شاعران
 مسعود عثمانی
 داوود دریاباری
 نورالعین
 فرید برزگر
 استاد واصف باختری
 نازی شریفی
 عبیدالله زاکانی
 غفران بدخشانی
 مروه سبحان
 اعظم خجسته

برگ نخست » شعر » سید رضا محمدی
 نفرین به زندگی که تو ماهی من آدمم
   » دفعات بازدید: ۴۲۳۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۳
 من از این گونه که گشته سپری خوشبختم
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به روزگار سگی لعنت! تو را گرفته کجا برده
   » دفعات بازدید: ۱۵۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هزار مرد به پای تو جان سپردند و....
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 سلام ای شهر من ای گریه زار گم شده در مه
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 بازی
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نقاشی
   » دفعات بازدید: ۱۶۰۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین