+ - x
 » دیگر شاعران
 شایان فریور
 سهراب سیرت
 ضیا قاری زاده
 فرزاد فرنود
 فردین ایثار
 اعظم خجسته
 سیف الله ساعی
 کارو
 قیصر امین پور
 عمران بسمل بدخشانی

برگ نخست » شعر » سید رضا محمدی
 نفرین به زندگی که تو ماهی من آدمم
   » دفعات بازدید: ۳۸۴۴

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۳
 من از این گونه که گشته سپری خوشبختم
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به روزگار سگی لعنت! تو را گرفته کجا برده
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هزار مرد به پای تو جان سپردند و....
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 سلام ای شهر من ای گریه زار گم شده در مه
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 بازی
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نقاشی
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین