+ - x
 » دیگر شاعران
 صوفی احمد علی قندهاری
 مهدی سهیلی
 شایان فریور
 عبدالواحد رشته
 ایرج جنتی عطایی
 لطیف ناظمی
 محمد ابراهیم صفا
 بابا طاهر عریان
 مجیب مهرداد
 سهراب سیرت

برگ نخست » شعر » تهمینه طنین نسیمی
 چی کنم تا که ز هر چیز دل آزاد شود
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 زنده گی بهر دلم لکّۀ بد نام شده
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 باش خوشدل که دگر بار بهاران آمد
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا ای هموطن از هم شویم ما
   » دفعات بازدید: ۱۹۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیدی! زمانه خلوت ما را ز هم گسست
   » دفعات بازدید: ۱۱۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیریست که من گمشده در راه توستم
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ای یار بی تو زندگی عادت نمی شود
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سکوت سرد و سیاه
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خیانت کردی اما...
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 شاعر کنار پنجره تنها نشسته بود
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می روم آهسته آرام از کنار جاده سرد
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۹

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 وقتی میان فاجعه و درد میشوی
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اعتماد
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 طعنۀ خنده
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چرا
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 انتخاب
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قتل عام
   » دفعات بازدید: ۱۱۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همسفر درد
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سرنوشت واژگون
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آرزوی رفته
   » دفعات بازدید: ۱۱۷۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین