+ - x
 » دیگر شاعران
 فریدون توللی
 صوفی غلام نبی عشقری
 شایان فریور
 پرتو نادری
 یعقوب یسنا
 صالح محمد خلیق
 اقبال اثیر
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 بابا طاهر عریان
 جلیله سلیمی

برگ نخست » شعر » تهمینه طنین نسیمی
 چی کنم تا که ز هر چیز دل آزاد شود
   » دفعات بازدید: ۲۲۷۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 زنده گی بهر دلم لکّۀ بد نام شده
   » دفعات بازدید: ۲۶۷۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 باش خوشدل که دگر بار بهاران آمد
   » دفعات بازدید: ۱۹۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا ای هموطن از هم شویم ما
   » دفعات بازدید: ۲۹۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیدی! زمانه خلوت ما را ز هم گسست
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیریست که من گمشده در راه توستم
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ای یار بی تو زندگی عادت نمی شود
   » دفعات بازدید: ۲۱۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سکوت سرد و سیاه
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خیانت کردی اما...
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 شاعر کنار پنجره تنها نشسته بود
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می روم آهسته آرام از کنار جاده سرد
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۷

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 وقتی میان فاجعه و درد میشوی
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اعتماد
   » دفعات بازدید: ۲۰۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 طعنۀ خنده
   » دفعات بازدید: ۲۰۵۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چرا
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۵

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 انتخاب
   » دفعات بازدید: ۱۸۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قتل عام
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همسفر درد
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سرنوشت واژگون
   » دفعات بازدید: ۱۹۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آرزوی رفته
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین