+ - x
 » دیگر شاعران
 عماد خراسانی
 رابعه بلخی
 نادر نادرپور
 مسعود عثمانی
 انوری
 راحله یار
 سیمین بهبهانی
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 خلیل الله خلیلی
 محمد ابراهیم صفا

برگ نخست » شعر » تهمینه طنین نسیمی
 چی کنم تا که ز هر چیز دل آزاد شود
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 زنده گی بهر دلم لکّۀ بد نام شده
   » دفعات بازدید: ۲۰۷۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 باش خوشدل که دگر بار بهاران آمد
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا ای هموطن از هم شویم ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیدی! زمانه خلوت ما را ز هم گسست
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیریست که من گمشده در راه توستم
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ای یار بی تو زندگی عادت نمی شود
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سکوت سرد و سیاه
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خیانت کردی اما...
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 شاعر کنار پنجره تنها نشسته بود
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می روم آهسته آرام از کنار جاده سرد
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۳

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 وقتی میان فاجعه و درد میشوی
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اعتماد
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 طعنۀ خنده
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چرا
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 انتخاب
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قتل عام
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همسفر درد
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سرنوشت واژگون
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آرزوی رفته
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین