+ - x
 » دیگر شاعران
 عمران بسمل بدخشانی
 روح الامین امینی
 سمیع حامد
 دوبیتی های هزارگی
 فرزاد فرنود
 صوفی غلام نبی عشقری
 سهنا عثمانی
 رویین رهنوش
 یاسین نگاه
 مهرداد اوستا

برگ نخست » شعر » تهمینه طنین نسیمی
 چی کنم تا که ز هر چیز دل آزاد شود
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 زنده گی بهر دلم لکّۀ بد نام شده
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 باش خوشدل که دگر بار بهاران آمد
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا ای هموطن از هم شویم ما
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیدی! زمانه خلوت ما را ز هم گسست
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیریست که من گمشده در راه توستم
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ای یار بی تو زندگی عادت نمی شود
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سکوت سرد و سیاه
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خیانت کردی اما...
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 شاعر کنار پنجره تنها نشسته بود
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می روم آهسته آرام از کنار جاده سرد
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۳

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 وقتی میان فاجعه و درد میشوی
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اعتماد
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 طعنۀ خنده
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چرا
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 انتخاب
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قتل عام
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همسفر درد
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سرنوشت واژگون
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آرزوی رفته
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین