+ - x
 » دیگر شاعران
 مجیب مهرداد
 دوبیتی های هزارگی
 صوفی احمد علی قندهاری
 ناهید مهرگان
 فرید برزگر
 احمد یاسین فرخاری
 میرزا غالب
 جاوید فرهاد
 انوری
 کارو

برگ نخست » شعر » تهمینه طنین نسیمی
 چی کنم تا که ز هر چیز دل آزاد شود
   » دفعات بازدید: ۱۸۰۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 زنده گی بهر دلم لکّۀ بد نام شده
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 باش خوشدل که دگر بار بهاران آمد
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا ای هموطن از هم شویم ما
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیدی! زمانه خلوت ما را ز هم گسست
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیریست که من گمشده در راه توستم
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ای یار بی تو زندگی عادت نمی شود
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سکوت سرد و سیاه
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خیانت کردی اما...
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 شاعر کنار پنجره تنها نشسته بود
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می روم آهسته آرام از کنار جاده سرد
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۸

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 وقتی میان فاجعه و درد میشوی
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اعتماد
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 طعنۀ خنده
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چرا
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 انتخاب
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قتل عام
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 همسفر درد
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سرنوشت واژگون
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آرزوی رفته
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین