+ - x
 » دیگر شاعران
 عبدالواحد رشته
 زیوری ویژه
 فردوس اعظم
 کارو
 ابراهیم امینی
 بکتاش روش
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 احمد یاسین فرخاری
 نورالعین
 نازی شریفی

برگ نخست » شعر » حسیب نیما
 قصه یی برای کودکم
   » دفعات بازدید: ۹۱۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 تقلا در تهی
   » دفعات بازدید: ۸۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بی تویی
   » دفعات بازدید: ۸۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پاندول ساعت
   » دفعات بازدید: ۱۰۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین