+ - x
 » دیگر شاعران
 فرنگیس سوگند
 سیف الله ساعی
 میرزا عبدالقادر بیدل
 عبدالهادی داوی
 قیصر امین پور
 خلیل الله خلیلی
 ایرج میرزا
 عبدالواحد رشته
 جلیله سلیمی
 مجیب مهرداد

برگ نخست » شعر » حسیب نیما
 عشق یعنی
   » دفعات بازدید: ۳۴۰۸

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
 ناآشتی
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از باغ تا بن بست
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جهنم در جزیره
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تعبیر بی خوابی
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لحظه های گم شده
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تاریخ تلخ
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چراغ اندیش
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوچ
   » دفعات بازدید: ۱۰۸۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آنسوی اضطراب
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جنگجوی پیر
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گلاویز با خود
   » دفعات بازدید: ۱۱۸۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فرار
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 من و زندگی
   » دفعات بازدید: ۱۱۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فاصله، معنی دیگر شب
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تلخ و شیرین
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از تو چه پنهان
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نارسیده به سکوت
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دگراندیش
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بین دو بیداری
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بی دروغ
   » دفعات بازدید: ۱۱۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اضطراب آیینه
   » دفعات بازدید: ۲۵۲۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 انسان نامریی
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یک اتفاق ساده
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آنسوی شعر
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یک ناگهان
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نا تسلیم
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 از شب تا فردا
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 فردایی
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فریادی از کوچه
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در پله ها
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 دو بن بست
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۲

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 شب و هذیان و تنهایی
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرور یک گرداب
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در میان دو تهی
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نیمه راه
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 دیوانه یی در من
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حالا و همیشه
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خودکاوی
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 من و اختیار
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فرا انتظاری
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 امشب، هرشب
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خواب ناتکرار
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پگاه
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شکر خدا
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ناگفته ها در نگاه
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عید تلخ
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در ازدحام درد
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در تنور فاصله
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیتویی های من
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین