+ - x
 » دیگر شاعران
 زیوری ویژه
 شایان فریور
 عطا محمدی
 ضیا قاری زاده
 بکتاش روش
 ناهید مهرگان
 نادیا انجمن
 رویین رهنوش
 فردوس اعظم
 ایرج میرزا

برگ نخست » شعر » سیف الله ساعی
 خاطره باغ
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سیمای در غبار
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 شایسته سالاری
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 دری و فارسی
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 دانشگاه
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۶
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین