+ - x
 » دیگر شاعران
 ناهید مهرگان
 سهنا عثمانی
 علی عبدالرضایی
 فریدون مشیری
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 عنایت شهیر
 دوبیتی های هزارگی
 جلیله سلیمی
 سیمین بهبهانی
 بهار سعید

برگ نخست » شعر » فردوس اعظم
 من تاجر شمایم و كالاى من وفاست
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 شاعر، غزل بگو، که غزل خوان هنوز هست
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اینجا دلی ز آینه محروم شد، رفیق
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 گفتم كه گرد خود خط قرمز كنم،نشد
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 باران زد و به خاطر باران دلم گرفت
   » دفعات بازدید: ۳۲۴۴

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۲
 خانه دل سرد گشت و گرمی گفتار کو
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیگر برای شعر و غزل آفرین مگو
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به باغ، دشت، زمین، گل سلام باید كرد
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هم حرف و هم سخن همگی اقتباسی اند
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین