+ - x
 » دیگر شاعران
 فرنگیس سوگند
 نادیا انجمن
 عنایت شهیر
 حسیب نیما
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 صوفی احمد علی قندهاری
 فریدون مشیری
 رهی معیری
 عمران بسمل بدخشانی
 محمد کاظم کاظمی

برگ نخست » شعر » فردوس اعظم
 من تاجر شمایم و كالاى من وفاست
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 شاعر، غزل بگو، که غزل خوان هنوز هست
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اینجا دلی ز آینه محروم شد، رفیق
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 گفتم كه گرد خود خط قرمز كنم،نشد
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 باران زد و به خاطر باران دلم گرفت
   » دفعات بازدید: ۳۷۸۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۲
 خانه دل سرد گشت و گرمی گفتار کو
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیگر برای شعر و غزل آفرین مگو
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به باغ، دشت، زمین، گل سلام باید كرد
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هم حرف و هم سخن همگی اقتباسی اند
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین