+ - x
 » دیگر شاعران
 عمران بسمل بدخشانی
 فروغ فرخزاد
 عطا محمدی
 میرزا ملامت
 صوفی غلام نبی عشقری
 ضیا قاری زاده
 سید حسن شاه غزنوی
 انوری
 قهار عاصی
 مجیب مهرداد

برگ نخست » شعر » فردوس اعظم
 من تاجر شمایم و كالاى من وفاست
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 شاعر، غزل بگو، که غزل خوان هنوز هست
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اینجا دلی ز آینه محروم شد، رفیق
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 گفتم كه گرد خود خط قرمز كنم،نشد
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 باران زد و به خاطر باران دلم گرفت
   » دفعات بازدید: ۳۰۹۰

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۲
 خانه دل سرد گشت و گرمی گفتار کو
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیگر برای شعر و غزل آفرین مگو
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به باغ، دشت، زمین، گل سلام باید كرد
   » دفعات بازدید: ۱۱۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هم حرف و هم سخن همگی اقتباسی اند
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین