+ - x
 » دیگر شاعران
 کاکه تیغون
 کارو
 بکتاش روش
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 ایرج جنتی عطایی
 سید حسن شاه غزنوی
 جاوید فرهاد
 رازق فانی
 قهار عاصی
 حافظ شیرازی

برگ نخست » شعر » ایرج میرزا
 مثنوی زهره و منوجهر
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین