+ - x
 » دیگر شاعران
 بکتاش روش
 میرزا غالب
 وحید بکتاش
 سید رضا محمدی
 سهراب سیرت
 فروغ فرخزاد
 زیوری ویژه
 عمران بسمل بدخشانی
 روح الامین امینی
 استاد شهریار

برگ نخست » شعر » مسعود عثمانی
 اگر تو گرم و من سردم
   » دفعات بازدید: ۲۳۵۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 لبخند در سکوت تو در بند می شود
   » دوبیتی ها
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 اتحاد و اتفاق
   » دوبیتی ها
   » دفعات بازدید: ۲۵۶۴

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 قلمم زاده نیزار غم است
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 پیش از تو
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آواره تر از باد
   » دفعات بازدید: ۲۳۵۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چهار بیتی ها
   » دفعات بازدید: ۵۵۳۱

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 وه چه شادم که تو یارم شده ای
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 روزی برای دیدنت
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین