+ - x
 » دیگر شاعران
 استاد شهریار
 فرزاد فرنود
 نادیه فضل
 علی عبدالرضایی
 لطیف ناظمی
 زیوری ویژه
 عنایت شهیر
 شایان فریور
 سمیع حامد
 صالح محمد خلیق

برگ نخست » شعر » مسعود عثمانی
 اگر تو گرم و من سردم
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 لبخند در سکوت تو در بند می شود
   » دوبیتی ها
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 اتحاد و اتفاق
   » دوبیتی ها
   » دفعات بازدید: ۱۸۵۴

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 قلمم زاده نیزار غم است
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 پیش از تو
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آواره تر از باد
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چهار بیتی ها
   » دفعات بازدید: ۴۷۸۶

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 وه چه شادم که تو یارم شده ای
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 روزی برای دیدنت
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین