+ - x
 » دیگر شاعران
 داوود دریاباری
 انوری
 استاد واصف باختری
 جاوید فرهاد
 هارون راعون
 فرید برزگر
 زهره سحر
 احمد یاسین فرخاری
 ناهید مهرگان
 میرزا غالب

برگ نخست » شعر » پرتو نادری
 با ارغنون شکسته
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سوگیانه
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مصیبت هشیاری
   » دفعات بازدید: ۱۱۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 برادران من
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شعر بلند اندام تو
   » دفعات بازدید: ۱۸۵۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 سایه ساز تیره ی تاریخ
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تنهایی
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۴

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 زندگی
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۶

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 آیینه ها
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کبریت شکسته ء غروب
   » دفعات بازدید: ۱۰۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خاک بی خاکی
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۲

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۲
 جمجمه های پوسیده نیاکان
   » دفعات بازدید: ۱۱۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین