+ - x
 » دیگر شاعران
 زیوری ویژه
 سهنا عثمانی
 عماد خراسانی
 نادر نادرپور
 وحید بکتاش
 ضیا قاری زاده
 میرزا عبدالقادر بیدل
 میرزا ملامت
 خواجوی کرمانی
 ایرج میرزا

برگ نخست » شعر » نازی شریفی
 فصل کهنه عشق
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 شعار خسته گی
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 کوکنار
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 روزگاربی عشق!
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عشق باطله
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین