+ - x
 » دیگر شاعران
 ضیا قاری زاده
 ناصر خسرو
 عنایت شهیر
 مخفی بدخشی
 نادیه فضل
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 سید رضا محمدی
 فروغ فرخزاد
 فرنگیس سوگند
 قیصر امین پور

برگ نخست » شعر » نازی شریفی
 فصل کهنه عشق
   » دفعات بازدید: ۱۰۵۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 شعار خسته گی
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 کوکنار
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 روزگاربی عشق!
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عشق باطله
   » دفعات بازدید: ۱۰۸۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین