+ - x
 » دیگر شاعران
 غفران بدخشانی
 احمد شاملو
 صوفی احمد علی قندهاری
 فردین ایثار
 رویین رهنوش
 مهرداد اوستا
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 ضیا قاری زاده
 سمیع حامد
 حکیم عمر خیام

برگ نخست » شعر » مخفی بدخشی
 پر خون بود از یاد لبت شیشه ی عاشق
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ای دلبر سنگین دل و سیمین بدن من
   » دفعات بازدید: ۲۰۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زعشاق رنجیدنت را بنازم
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۷

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۲
 ای قاصر از ادای صفاتت زبان ما
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۵

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۴
 کمترین بنده بود مهر گل روی ترا
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ای شاه عرب میر عجم سرور اعلی
   » دفعات بازدید: ۹۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می دهد سرمه فسون نرگس شهلای ترا
   » دفعات بازدید: ۸۶۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ندانم چون کنم یارب دل دیوانه ی خود را
   » دفعات بازدید: ۸۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هرچند ز دست تو خراب است دل ما
   » دفعات بازدید: ۷۹۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ز نور شمع من بزم رقیبان روشن است امشب
   » دفعات بازدید: ۸۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گشته مهمان من آن سرو خرامان امشب
   » دفعات بازدید: ۱۵۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین