+ - x
 » دیگر شاعران
 سهنا عثمانی
 عراقی
 سمیع حامد
 یعقوب یسنا
 کارو
 راحله یار
 میرزا غالب
 فردین ایثار
 روح الامین امینی
 مسعود عثمانی

برگ نخست » شعر » فریدون مشیری
 شراب شعر چشمهای تو
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 بهار را باور کن
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پر کن پیاله را
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 اشکی در گذرگاه تاریخ
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 یک گل بهار نیست
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تو نسیتی که ببینی
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سرگذشت گل غم
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گفتم برای آنکه بماند حدیث من
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین