+ - x
 » دیگر شاعران
 فرید برزگر
 انوری
 فرنگیس سوگند
 سید رضا محمدی
 حافظ شیرازی
 فردین ایثار
 سعادت پنجشیری
 حسیب نیما
 ضیا قاری زاده
 ایرج جنتی عطایی

برگ نخست » شعر » مهدی سهیلی
 بارش مهتاب
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 مست مستم لیک مستی دیگرم
   » دفعات بازدید: ۳۸۲۰

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۱۰
 شبی رکاب زدم شادمان بر اسب خیال
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۴

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 صدا صدای خداست
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 سحری بود و دلم مست گل آواز سروش
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آرام تر بگذر
   » دفعات بازدید: ۱۸۶۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عارف کسی بود که به شب ای خدا کند
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ای یاد تو در ظلمت شب همسفر من
   » دفعات بازدید: ۳۰۸۶

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۵
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین