+ - x
 » دیگر شاعران
 حافظ شیرازی
 عبدالهادی داوی
 استاد شهریار
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 بکتاش روش
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 فرید برزگر
 بهار سعید
 نادیه فضل
 صوفی احمد علی قندهاری

برگ نخست » شعر » ابولقاسم لاهوتی
 ای درد تو آرام دل من
   » دفعات بازدید: ۶۹۰۲

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۱۷
 ای دزدیده چشم از آهو
   » دفعات بازدید: ۴۲۶۵

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
 به دشمن آزادی زنان
   » دفعات بازدید: ۲۵۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
   » دفعات بازدید: ۵۱۰۹

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
   » دفعات بازدید: ۲۵۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یار از دل من خیر ندارد
   » دفعات بازدید: ۴۰۳۱

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۶
 دور از رخت سرای درد است خانه من
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۹۱

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۲۲
 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
   » دفعات بازدید: ۶۵۹۷

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۱۱
 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
   » دفعات بازدید: ۴۷۹۳

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۱۰
 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان
   » دفعات بازدید: ۴۱۷۹

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
   » دفعات بازدید: ۳۱۸۹

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۵
 زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست
   » دفعات بازدید: ۳۱۴۸

امتیاز: ۳,۹ | مجموع آراء: ۸
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین