+ - x
 » دیگر شاعران
 رابعه بلخی
 حافظ شیرازی
 عمران بسمل بدخشانی
 ایرج میرزا
 سمیع حامد
 احمد یاسین فرخاری
 فردوس اعظم
 دوبیتی های هزارگی
 فرزاد فرنود
 کاوه جبران

برگ نخست » شعر » ابولقاسم لاهوتی
 ای درد تو آرام دل من
   » دفعات بازدید: ۷۰۱۹

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۱۷
 ای دزدیده چشم از آهو
   » دفعات بازدید: ۴۳۷۰

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
 به دشمن آزادی زنان
   » دفعات بازدید: ۲۶۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
   » دفعات بازدید: ۵۱۸۹

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
   » دفعات بازدید: ۲۵۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یار از دل من خیر ندارد
   » دفعات بازدید: ۴۱۳۴

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۶
 دور از رخت سرای درد است خانه من
   » دفعات بازدید: ۱۱۵۳۴

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۲۲
 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
   » دفعات بازدید: ۶۹۱۲

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۱۱
 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
   » دفعات بازدید: ۴۹۳۸

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۱۰
 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان
   » دفعات بازدید: ۴۲۶۲

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
   » دفعات بازدید: ۳۲۸۰

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۵
 زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست
   » دفعات بازدید: ۳۲۵۲

امتیاز: ۳,۹ | مجموع آراء: ۸
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین