+ - x
 » دیگر شاعران
 ایرج جنتی عطایی
 فرنگیس سوگند
 کارو
 قیصر امین پور
 عبدالهادی داوی
 بابا طاهر عریان
 دوبیتی های هزارگی
 سید رضا محمدی
 فروغ فرخزاد
 عطا محمدی

برگ نخست » شعر » ابولقاسم لاهوتی
 ای درد تو آرام دل من
   » دفعات بازدید: ۷۸۷۲

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۱۷
 ای دزدیده چشم از آهو
   » دفعات بازدید: ۵۰۶۲

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
 به دشمن آزادی زنان
   » دفعات بازدید: ۳۳۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
   » دفعات بازدید: ۵۸۰۷

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
   » دفعات بازدید: ۳۲۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یار از دل من خیر ندارد
   » دفعات بازدید: ۴۷۹۸

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۶
 دور از رخت سرای درد است خانه من
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۲۶

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۲۲
 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
   » دفعات بازدید: ۹۲۳۹

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۱۲
 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
   » دفعات بازدید: ۵۸۴۶

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۱۰
 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان
   » دفعات بازدید: ۴۹۲۷

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
   » دفعات بازدید: ۳۹۷۰

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۵
 زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست
   » دفعات بازدید: ۳۹۶۸

امتیاز: ۳,۹ | مجموع آراء: ۸
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین