+ - x
 » دیگر شاعران
 سهنا عثمانی
 رویین رهنوش
 محمد کاظم کاظمی
 مهرداد اوستا
 فرید برزگر
 وحید بکتاش
 مهدی سهیلی
 روح الامین امینی
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 مژگان ساغر

برگ نخست » شعر » ابولقاسم لاهوتی
 ای درد تو آرام دل من
   » دفعات بازدید: ۸۳۴۹

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۱۷
 ای دزدیده چشم از آهو
   » دفعات بازدید: ۵۴۷۸

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
 به دشمن آزادی زنان
   » دفعات بازدید: ۳۷۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
   » دفعات بازدید: ۶۲۲۱

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
   » دفعات بازدید: ۳۵۹۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یار از دل من خیر ندارد
   » دفعات بازدید: ۵۲۰۲

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۶
 دور از رخت سرای درد است خانه من
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۴۲

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۲۲
 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
   » دفعات بازدید: ۱۰۳۷۲

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۱۲
 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
   » دفعات بازدید: ۶۳۳۷

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۱۰
 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان
   » دفعات بازدید: ۵۳۵۷

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
   » دفعات بازدید: ۴۳۵۶

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۵
 زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست
   » دفعات بازدید: ۴۳۶۵

امتیاز: ۳,۹ | مجموع آراء: ۸
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین