+ - x
 » دیگر شاعران
 جاوید فرهاد
 کاوه جبران
 حسیب نیما
 فریدون مشیری
 سهنا عثمانی
 حضرت ظریفی
 ناهید مهرگان
 کاکه تیغون
 فرزاد فرنود
 استاد شهریار

برگ نخست » شعر » مژگان ساغر
 یک جنون بی رقم، معتاد می سازد مرا
   » دفعات بازدید: ۲۹۸۰

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 جنازه های متحرک
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گریه تلخ
   » دفعات بازدید: ۲۲۳۲

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 این روز ها و خون من و گردن از شما
   » دفعات بازدید: ۲۱۲۵

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 خزان
   » دفعات بازدید: ۲۲۳۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 مادر
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 قصه ی عشق
   » دفعات بازدید: ۲۷۵۱

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 یک آسمان ابر پر از دود میشوم
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 باور کن
   » دفعات بازدید: ۲۷۶۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین