+ - x
 » دیگر شاعران
 لطیف ناظمی
 تهمینه طنین نسیمی
 سهراب سیرت
 سهنا عثمانی
 ضیا قاری زاده
 مروه سبحان
 رهی معیری
 استاد رازق رویین
 دوبیتی های هزارگی
 خواجوی کرمانی

برگ نخست » شعر » مژگان ساغر
 یک جنون بی رقم، معتاد می سازد مرا
   » دفعات بازدید: ۲۵۴۵

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 جنازه های متحرک
   » دفعات بازدید: ۱۷۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گریه تلخ
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۳

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 این روز ها و خون من و گردن از شما
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۸

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 خزان
   » دفعات بازدید: ۱۷۶۱

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 مادر
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 قصه ی عشق
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۸

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 یک آسمان ابر پر از دود میشوم
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 باور کن
   » دفعات بازدید: ۲۳۲۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین