+ - x
 » دیگر شاعران
 روح الامین امینی
 رازق فانی
 حسیب نیما
 عراقی
 بهار سعید
 فریدون مشیری
 دوبیتی های هزارگی
 تهمینه طنین نسیمی
 صوفی غلام نبی عشقری
 مجیب مهرداد

برگ نخست » شعر » مژگان ساغر
 یک جنون بی رقم، معتاد می سازد مرا
   » دفعات بازدید: ۲۶۷۵

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 جنازه های متحرک
   » دفعات بازدید: ۱۸۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گریه تلخ
   » دفعات بازدید: ۱۹۴۶

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 این روز ها و خون من و گردن از شما
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۷

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 خزان
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۲

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 مادر
   » دفعات بازدید: ۱۷۷۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 قصه ی عشق
   » دفعات بازدید: ۲۴۲۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 یک آسمان ابر پر از دود میشوم
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 باور کن
   » دفعات بازدید: ۲۴۵۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین