+ - x
 » دیگر شاعران
 نادیه فضل
 فرید برزگر
 کاکه تیغون
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 بکتاش روش
 کارو
 استاد شهریار
 حافظ شیرازی
 رازق فانی

برگ نخست » شعر » مژگان ساغر
 یک جنون بی رقم، معتاد می سازد مرا
   » دفعات بازدید: ۲۴۳۵

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 جنازه های متحرک
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گریه تلخ
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۹

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 این روز ها و خون من و گردن از شما
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۶

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 خزان
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 مادر
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 قصه ی عشق
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۲

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 یک آسمان ابر پر از دود میشوم
   » دفعات بازدید: ۱۷۸۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 باور کن
   » دفعات بازدید: ۲۲۲۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین