+ - x
 » دیگر شاعران
 بکتاش روش
 عراقی
 رهی معیری
 استاد رازق رویین
 فردین ایثار
 محمد کاظم کاظمی
 کارو
 یاسین نگاه
 جاوید فرهاد
 حسیب نیما

برگ نخست » شعر » مژگان ساغر
 یک جنون بی رقم، معتاد می سازد مرا
   » دفعات بازدید: ۳۱۷۹

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 جنازه های متحرک
   » دفعات بازدید: ۲۳۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گریه تلخ
   » دفعات بازدید: ۲۴۱۸

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 این روز ها و خون من و گردن از شما
   » دفعات بازدید: ۲۳۲۲

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 خزان
   » دفعات بازدید: ۲۴۳۴

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 مادر
   » دفعات بازدید: ۲۳۱۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 قصه ی عشق
   » دفعات بازدید: ۲۹۷۰

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 یک آسمان ابر پر از دود میشوم
   » دفعات بازدید: ۲۴۹۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 باور کن
   » دفعات بازدید: ۲۹۵۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین