+ - x
 » دیگر شاعران
 ایرج جنتی عطایی
 حضرت ظریفی
 رویین رهنوش
 سمیع حامد
 مهرداد اوستا
 شاپور احمدی
 نادیه فضل
 ابولقاسم لاهوتی
 مصطفا هزاره
 فریدون توللی

برگ نخست » شعر » داوود دریاباری
 مرا، دی شبنمی از برگ رخسارت حکایت کرد
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا مرا که غمت آب کرده یاری کن
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا، امشب ببر از خویش تا، پندارهای دور
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا صدا بزن از پشت خستگیی خودم
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 تا،دل ازنام تو،بامن دم زند
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرندگان
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نازنین بلقیس
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین