+ - x
 » دیگر شاعران
 استاد شهریار
 بابا طاهر عریان
 سهراب سیرت
 فردوس اعظم
 عنایت شهیر
 داوود دریاباری
 ناصر خسرو
 جلیله سلیمی
 استاد واصف باختری
 مسعود عثمانی

برگ نخست » شعر » داوود دریاباری
 مرا، دی شبنمی از برگ رخسارت حکایت کرد
   » دفعات بازدید: ۱۱۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا مرا که غمت آب کرده یاری کن
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا، امشب ببر از خویش تا، پندارهای دور
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا صدا بزن از پشت خستگیی خودم
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 تا،دل ازنام تو،بامن دم زند
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرندگان
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نازنین بلقیس
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین