+ - x
 » دیگر شاعران
 مهدی سهیلی
 جلیله سلیمی
 نادیه فضل
 رویین رهنوش
 یاسین نگاه
 مهرداد اوستا
 داوود دریاباری
 استاد واصف باختری
 مجیب مهرداد
 سهنا عثمانی

برگ نخست » شعر » داوود دریاباری
 مرا، دی شبنمی از برگ رخسارت حکایت کرد
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا مرا که غمت آب کرده یاری کن
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا، امشب ببر از خویش تا، پندارهای دور
   » دفعات بازدید: ۱۷۰۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا صدا بزن از پشت خستگیی خودم
   » دفعات بازدید: ۱۷۰۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 تا،دل ازنام تو،بامن دم زند
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرندگان
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نازنین بلقیس
   » دفعات بازدید: ۱۸۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین