+ - x
 » دیگر شاعران
 ایرج جنتی عطایی
 مسعود عثمانی
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 انوری
 شايق جمال
 محمد ولی آسیون
 دوبیتی های هزارگی
 شایان فریور
 سید حسن شاه غزنوی
 سیمین بهبهانی

برگ نخست » شعر » داوود دریاباری
 مرا، دی شبنمی از برگ رخسارت حکایت کرد
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا مرا که غمت آب کرده یاری کن
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا، امشب ببر از خویش تا، پندارهای دور
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرا صدا بزن از پشت خستگیی خودم
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 تا،دل ازنام تو،بامن دم زند
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پرندگان
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نازنین بلقیس
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین