+ - x
 » دیگر شاعران
 جاوید فرهاد
 عبدالواحد رشته
 استاد شهریار
 عنایت شهیر
 رهی معیری
 کاوه جبران
 استاد رازق رویین
 ایرج میرزا
 روح الامین امینی
 حمیرا نکهت دستگیرزاده

برگ نخست » شعر » عمران بسمل بدخشانی
 روز رویدن لاله به باغ
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۹

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 گلیم بافته دست پدرم
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۱

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 شهر ما خوبترین شهر زمین
   » دفعات بازدید: ۱۱۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مادر مرا نبخش
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۰

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 دلم من خانه ی یک قرن خون است
   » دفعات بازدید: ۱۱۸۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خورشید قاتل است
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 عشق رفت
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین