+ - x
 » دیگر شاعران
 عراقی
 بکتاش روش
 رویین رهنوش
 مهرداد اوستا
 حضرت ظریفی
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 سمیع حامد
 حکیم عمر خیام
 فرید برزگر
 سیف الله ساعی

برگ نخست » شعر » عمران بسمل بدخشانی
 روز رویدن لاله به باغ
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۹

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 گلیم بافته دست پدرم
   » دفعات بازدید: ۱۱۵۰

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 شهر ما خوبترین شهر زمین
   » دفعات بازدید: ۱۱۱۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مادر مرا نبخش
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۹

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 دلم من خانه ی یک قرن خون است
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خورشید قاتل است
   » دفعات بازدید: ۱۱۷۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 عشق رفت
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین