+ - x
 » دیگر شاعران
 ضیا قاری زاده
 صوفی احمد علی قندهاری
 ایرج میرزا
 شايق جمال
 محمد ولی آسیون
 یاسین نگاه
 مجیب مهرداد
 داوود دریاباری
 فرزاد فرنود
 استاد واصف باختری

برگ نخست » شعر » عمران بسمل بدخشانی
 روز رویدن لاله به باغ
   » دفعات بازدید: ۱۱۸۷

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 گلیم بافته دست پدرم
   » دفعات بازدید: ۱۱۱۶

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 شهر ما خوبترین شهر زمین
   » دفعات بازدید: ۱۰۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مادر مرا نبخش
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۱

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 دلم من خانه ی یک قرن خون است
   » دفعات بازدید: ۱۱۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خورشید قاتل است
   » دفعات بازدید: ۱۱۲۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 عشق رفت
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین