+ - x
 » دیگر شاعران
 ایرج میرزا
 رهی معیری
 استاد رازق رویین
 نادیه فضل
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 شاپور احمدی
 سید رضا محمدی
 فروغ فرخزاد
 سیمین بهبهانی
 هارون راعون

برگ نخست » شعر » عمران بسمل بدخشانی
 روز رویدن لاله به باغ
   » دفعات بازدید: ۱۰۸۰

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 گلیم بافته دست پدرم
   » دفعات بازدید: ۱۰۱۷

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 شهر ما خوبترین شهر زمین
   » دفعات بازدید: ۹۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مادر مرا نبخش
   » دفعات بازدید: ۱۰۴۹

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 دلم من خانه ی یک قرن خون است
   » دفعات بازدید: ۱۰۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خورشید قاتل است
   » دفعات بازدید: ۱۰۲۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 عشق رفت
   » دفعات بازدید: ۱۱۵۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین