+ - x
 » دیگر شاعران
 رویین رهنوش
 مهرداد اوستا
 میرزا غالب
 فردوس اعظم
 ایرج میرزا
 سید حسن شاه غزنوی
 قهار عاصی
 کارو
 لطیف ناظمی
 وحید بکتاش

برگ نخست » شعر » میرزا غالب
 سرچشمه ی خونست زدل تا به زبان های
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۴

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین