+ - x
 » دیگر شاعران
 حافظ شیرازی
 میرزا ملامت
 بهار سعید
 عراقی
 ایرج میرزا
 فریدون توللی
 ایرج جنتی عطایی
 دوبیتی های هزارگی
 پرتو نادری
 اعظم خجسته

برگ نخست » شعر » سید حسن شاه غزنوی
 دل چون ز لبت شراب خواهد
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لبم از نوش او شکر چیند
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 روزم به هجر تو بصفت چون شب آمده است
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هوای وصل جانام گرفته است
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۹

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین