+ - x
 » دیگر شاعران
 وحید بکتاش
 لطیف ناظمی
 ضیا قاری زاده
 سمیع حامد
 نورالعین
 نازی شریفی
 میرزا عبدالقادر بیدل
 امان پویامک
 غفران بدخشانی
 هوشنگ ابتهاج (سایه)

برگ نخست » شعر » نادیه فضل
 دو دست پاک خدا شست گیسوانم را
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا بهار آرزوهای مرا گلباررویا میکنی
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گل کرده سبز ناز خیالت به خانه ام
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یک دامن بهار
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 غزل شکست ،زگلخانه ی ترانه ی من
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۱

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین