+ - x
 » دیگر شاعران
 حسیب نیما
 فریدون مشیری
 سید رضا محمدی
 فروغ فرخزاد
 یعقوب یسنا
 ناهید مهرگان
 ایرج جنتی عطایی
 فرزاد فرنود
 علی عبدالرضایی
 انوری

برگ نخست » شعر » استاد شهریار
 چو ابرویت نچمیدی به کام گوشه نشینی
   » گزیدۀ غزلیات
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شاهد شکفته مخمور چون شمع صبحگاهی
   » گزیدۀ غزلیات
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا چند کنیم از تو قناعت به نگاهی
   » گزیدۀ غزلیات
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۱

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 سپاه صبح زد از ماه خیمه تا ماهی
   » گزیدۀ غزلیات
   » دفعات بازدید: ۱۲۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چند بارد غم دنیا به تن تنهایی
   » گزیدۀ غزلیات
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آمدی جانم بقربانت ولی حالا چرا
   » دفعات بازدید: ۱۷۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ای شاخ گل
   » دفعات بازدید: ۴۸۳۸

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین