+ - x
 » دیگر شاعران
 ناصر خسرو
 مخفی بدخشی
 سهراب سیرت
 فرید برزگر
 فردوس اعظم
 زیوری ویژه
 حسیب نیما
 میرزا غالب
 فریدون مشیری
 استاد شهریار

برگ نخست » شعر » خواجوی کرمانی
 ای جان من بیاد لبت تشنه بر شراب
   » دفعات بازدید: ۲۳۸۴

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 میرود آب رخ از باده ی گلرنگ مرا
   » دفعات بازدید: ۲۱۱۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بگذر ای خواجه و بگذار مرا مست اینجا
   » دفعات بازدید: ۱۹۸۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اگر پنهان بود پیدا من آن پیدای پنهانم
   » دفعات بازدید: ۲۸۷۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین