+ - x
 » دیگر شاعران
 سید رضا محمدی
 ناصر خسرو
 عبدالواحد رشته
 فروغ فرخزاد
 فردین ایثار
 مخفی بدخشی
 حضرت ظریفی
 خواجوی کرمانی
 فردوس اعظم
 ناهید مهرگان

برگ نخست » شعر » سهنا عثمانی
 دنیای مردان
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چشم به راه
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جهان در چشم زن دریاست دریا
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 گذرم بود زمانی به ره مردابی
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین