+ - x
 » دیگر شاعران
 فرید برزگر
 فرزاد فرنود
 بکتاش روش
 ایرج جنتی عطایی
 حافظ شیرازی
 ناهید مهرگان
 مصطفا هزاره
 یعقوب یسنا
 ضیا قاری زاده
 سید رضا محمدی

برگ نخست » شعر » محمد ابراهیم صفا
 بهار و شاعر محبوس
   » دفعات بازدید: ۲۶۹۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 میخانه
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 من لاله ی آزادم
   » دفعات بازدید: ۱۱۵۶۵

امتیاز: ۴,۱ | مجموع آراء: ۲۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین