+ - x
 » دیگر شاعران
 عمران بسمل بدخشانی
 سهراب سیرت
 مسعود عثمانی
 میرزا غالب
 یاسین نگاه
 جاوید فرهاد
 سید حسن شاه غزنوی
 ایرج میرزا
 شاپور احمدی
 هارون راعون

برگ نخست » شعر » فریدون توللی
 در زیر سایه روشن ماه پریده رنگ
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در نیمه های شامگاهان آن زمان که ماه
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 معرفت نیست در این معرفت آموختگان
   » دفعات بازدید: ۳۵۵۲

امتیاز: ۲,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین