+ - x
 » دیگر شاعران
 جلیله سلیمی
 بابا طاهر عریان
 لطیف ناظمی
 کارو
 سید رضا محمدی
 شاپور احمدی
 فروغ فرخزاد
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 سیف الدین محمد فرغانی
 سید حسن شاه غزنوی

برگ نخست » شعر » جاوید فرهاد
 عابر، پتو بپوش زمستان هنوز هست
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۵

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 تا پیچک خیال تو از ناز قد کشید
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۸

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 شاعر به مرگ عاطفه ماتم گرفته است
   » دفعات بازدید: ۱۸۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بانو، حکایت خود موبه مو نکرد
   » دفعات بازدید: ۲۴۱۱

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 مسافرازسفردلسرد می آید
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین