+ - x
 » دیگر شاعران
 بکتاش روش
 صوفی احمد علی قندهاری
 جلیله سلیمی
 رویین رهنوش
 خواجوی کرمانی
 مهرداد اوستا
 مجیب مهرداد
 رهی معیری
 استاد رازق رویین
 فرزاد فرنود

برگ نخست » شعر » جاوید فرهاد
 عابر، پتو بپوش زمستان هنوز هست
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۲

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 تا پیچک خیال تو از ناز قد کشید
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۴

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 شاعر به مرگ عاطفه ماتم گرفته است
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بانو، حکایت خود موبه مو نکرد
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۸

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
 مسافرازسفردلسرد می آید
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین