+ - x
 » دیگر شاعران
 فریدون توللی
 ایرج جنتی عطایی
 پرتو نادری
 دوبیتی های هزارگی
 فردوس اعظم
 فرید برزگر
 سهراب سیرت
 سیمین بهبهانی
 صوفی غلام نبی عشقری
 میرزا عبدالقادر بیدل

برگ نخست » شعر » ناصر خسرو
 درخت تو گر بار دانش بگیرد
   » دفعات بازدید: ۶۲۴۹

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۶
 آن چیست یکی دختر دوشیزه ی زیبا
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
   » دفعات بازدید: ۱۹۳۷

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۲
 ارکان گهرست و ما نگاریم هم
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  تا ذات نهاده در صفائیم همه
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کیوان چو قران به برج خاکی افگند
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین