+ - x
 » دیگر شاعران
 استاد شهریار
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 ضیا قاری زاده
 فریدون توللی
 پرتو نادری
 سهراب سیرت
 سعادت پنجشیری
 ابولقاسم لاهوتی
 سیف الدین محمد فرغانی
 فرزاد فرنود

برگ نخست » شعر » ناصر خسرو
 درخت تو گر بار دانش بگیرد
   » دفعات بازدید: ۵۴۳۰

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۶
 آن چیست یکی دختر دوشیزه ی زیبا
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
   » دفعات بازدید: ۱۷۸۸

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۲
 ارکان گهرست و ما نگاریم هم
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  تا ذات نهاده در صفائیم همه
   » دفعات بازدید: ۱۱۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کیوان چو قران به برج خاکی افگند
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین