+ - x
 » دیگر شاعران
 حسیب نیما
 نادر نادرپور
 یعقوب یسنا
 استاد رازق رویین
 فرزاد فرنود
 فریدون مشیری
 انوری
 عنایت شهیر
 میرزا ملامت
 حمیرا نکهت دستگیرزاده

برگ نخست » شعر » ناصر خسرو
 درخت تو گر بار دانش بگیرد
   » دفعات بازدید: ۵۸۲۲

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۶
 آن چیست یکی دختر دوشیزه ی زیبا
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
   » دفعات بازدید: ۱۸۶۵

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۲
 ارکان گهرست و ما نگاریم هم
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  تا ذات نهاده در صفائیم همه
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کیوان چو قران به برج خاکی افگند
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین