+ - x
 » دیگر شاعران
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 حضرت ظریفی
 جلیله سلیمی
 محمد کاظم کاظمی
 ابراهیم امینی
 شایان فریور
 فرنگیس سوگند
 زیوری ویژه
 عطا محمدی
 بکتاش روش

برگ نخست » شعر » ناصر خسرو
 درخت تو گر بار دانش بگیرد
   » دفعات بازدید: ۵۲۹۸

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۶
 آن چیست یکی دختر دوشیزه ی زیبا
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۵

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۲
 ارکان گهرست و ما نگاریم هم
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  تا ذات نهاده در صفائیم همه
   » دفعات بازدید: ۱۰۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کیوان چو قران به برج خاکی افگند
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین