+ - x
 » دیگر شاعران
 پرتو نادری
 شاپور احمدی
 نادیه فضل
 حضرت ظریفی
 سیمین بهبهانی
 بابا طاهر عریان
 مژگان ساغر
 یعقوب یسنا
 زیوری ویژه
 مروه سبحان

برگ نخست » شعر » رازق فانی
 سر ها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت
   » دفعات بازدید: ۵۰۷۷

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۵
 صدف
   » دفعات بازدید: ۳۳۳۳

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۶
 دگر مگو که چه شد، چون شد و چه پیش آمد
   » دفعات بازدید: ۴۰۲۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۳۱

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۴۵
 ای بسا ناجی که خود جلاد بود
   » دفعات بازدید: ۴۶۳۹

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۴
 آستان عشق
   » دفعات بازدید: ۳۱۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قصه پرداز
   » دفعات بازدید: ۳۷۰۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 بال سحر
   » دفعات بازدید: ۳۱۶۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 در آتش بی همزبانی
   » دفعات بازدید: ۳۶۱۵

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 نشان دل
   » دفعات بازدید: ۳۰۴۵

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 مهاجر چیست؟
   » دفعات بازدید: ۵۹۵۹

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 از فراز منبر ابرها
   » دفعات بازدید: ۳۱۸۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 خزف و گهر
   » دفعات بازدید: ۳۶۷۰

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین