+ - x
 » دیگر شاعران
 احمد شاملو
 عراقی
 سهنا عثمانی
 کاکه تیغون
 سمیع حامد
 عطا محمدی
 یعقوب یسنا
 سعادت پنجشیری
 کارو
 میرزا غالب

برگ نخست » شعر » رازق فانی
 سر ها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت
   » دفعات بازدید: ۳۸۵۷

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۵
 صدف
   » دفعات بازدید: ۲۷۶۸

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۶
 دگر مگو که چه شد، چون شد و چه پیش آمد
   » دفعات بازدید: ۳۳۱۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها
   » دفعات بازدید: ۱۷۷۵۲

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۴۲
 ای بسا ناجی که خود جلاد بود
   » دفعات بازدید: ۳۹۰۴

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۴
 آستان عشق
   » دفعات بازدید: ۲۴۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قصه پرداز
   » دفعات بازدید: ۳۰۳۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 بال سحر
   » دفعات بازدید: ۲۵۹۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 در آتش بی همزبانی
   » دفعات بازدید: ۲۸۸۱

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 نشان دل
   » دفعات بازدید: ۲۵۳۰

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 مهاجر چیست؟
   » دفعات بازدید: ۴۴۵۸

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 از فراز منبر ابرها
   » دفعات بازدید: ۲۴۳۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خزف و گهر
   » دفعات بازدید: ۲۸۱۹

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین