+ - x
 » دیگر شاعران
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 صالح محمد خلیق
 نور الله وثوق
 اقبال اثیر
 محمد کاظم کاظمی
 شاپور احمدی
 رازق فانی
 سید رضا محمدی
 فروغ فرخزاد
 دوبیتی های هزارگی

برگ نخست » شعر » رازق فانی
 سر ها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت
   » دفعات بازدید: ۴۳۵۶

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۵
 صدف
   » دفعات بازدید: ۲۹۵۰

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۶
 دگر مگو که چه شد، چون شد و چه پیش آمد
   » دفعات بازدید: ۳۵۷۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها
   » دفعات بازدید: ۱۸۵۱۶

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۴۵
 ای بسا ناجی که خود جلاد بود
   » دفعات بازدید: ۴۱۶۴

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۴
 آستان عشق
   » دفعات بازدید: ۲۷۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قصه پرداز
   » دفعات بازدید: ۳۲۶۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 بال سحر
   » دفعات بازدید: ۲۷۸۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 در آتش بی همزبانی
   » دفعات بازدید: ۳۱۷۰

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 نشان دل
   » دفعات بازدید: ۲۷۱۸

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 مهاجر چیست؟
   » دفعات بازدید: ۵۱۰۸

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 از فراز منبر ابرها
   » دفعات بازدید: ۲۷۳۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 خزف و گهر
   » دفعات بازدید: ۳۰۹۱

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین