+ - x
 » دیگر شاعران
 بکتاش روش
 مصطفا هزاره
 نادیا انجمن
 تهمینه طنین نسیمی
 سعادت پنجشیری
 اعظم خجسته
 عمران بسمل بدخشانی
 مروه سبحان
 علامه اقبال لاهوری
 میرزا ملامت

برگ نخست » شعر » رازق فانی
 سر ها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت
   » دفعات بازدید: ۵۳۷۰

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۵
 صدف
   » دفعات بازدید: ۳۴۷۱

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۶
 دگر مگو که چه شد، چون شد و چه پیش آمد
   » دفعات بازدید: ۴۱۷۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۴۸

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۴۶
 ای بسا ناجی که خود جلاد بود
   » دفعات بازدید: ۴۷۹۶

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۴
 آستان عشق
   » دفعات بازدید: ۳۲۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قصه پرداز
   » دفعات بازدید: ۳۸۴۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 بال سحر
   » دفعات بازدید: ۳۳۰۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 در آتش بی همزبانی
   » دفعات بازدید: ۳۷۳۵

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 نشان دل
   » دفعات بازدید: ۳۱۸۱

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 مهاجر چیست؟
   » دفعات بازدید: ۶۱۷۸

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 از فراز منبر ابرها
   » دفعات بازدید: ۳۳۱۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 خزف و گهر
   » دفعات بازدید: ۳۸۳۱

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین