+ - x
 » دیگر شاعران
 بابا طاهر عریان
 غفران بدخشانی
 سید رضا محمدی
 میرزا غالب
 فروغ فرخزاد
 روح الامین امینی
 صوفی احمد علی قندهاری
 ایرج میرزا
 شايق جمال
 محمد ولی آسیون

برگ نخست » شعر » رازق فانی
 سر ها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت
   » دفعات بازدید: ۳۵۵۰

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۵
 صدف
   » دفعات بازدید: ۲۶۸۹

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۶
 دگر مگو که چه شد، چون شد و چه پیش آمد
   » دفعات بازدید: ۳۲۱۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها
   » دفعات بازدید: ۱۷۲۸۹

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۴۲
 ای بسا ناجی که خود جلاد بود
   » دفعات بازدید: ۳۷۸۹

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۴
 آستان عشق
   » دفعات بازدید: ۲۴۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قصه پرداز
   » دفعات بازدید: ۲۹۳۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 بال سحر
   » دفعات بازدید: ۲۴۹۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 در آتش بی همزبانی
   » دفعات بازدید: ۲۷۶۸

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 نشان دل
   » دفعات بازدید: ۲۴۴۳

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 مهاجر چیست؟
   » دفعات بازدید: ۴۱۳۶

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 از فراز منبر ابرها
   » دفعات بازدید: ۲۳۴۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خزف و گهر
   » دفعات بازدید: ۲۶۸۹

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین