+ - x
 » دیگر شاعران
 عنایت شهیر
 جاوید فرهاد
 راحله یار
 میرزا غالب
 فردین ایثار
 مهدی سهیلی
 عبدالهادی داوی
 مسعود عثمانی
 روح الامین امینی
 مجیب مهرداد

برگ نخست » شعر » رازق فانی
 سر ها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت
   » دفعات بازدید: ۵۹۵۹

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۵
 صدف
   » دفعات بازدید: ۳۷۳۶

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۶
 دگر مگو که چه شد، چون شد و چه پیش آمد
   » دفعات بازدید: ۴۴۳۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۰۶

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۴۶
 ای بسا ناجی که خود جلاد بود
   » دفعات بازدید: ۵۰۸۰

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۴
 آستان عشق
   » دفعات بازدید: ۳۵۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قصه پرداز
   » دفعات بازدید: ۴۱۱۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 بال سحر
   » دفعات بازدید: ۳۵۶۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 در آتش بی همزبانی
   » دفعات بازدید: ۳۹۷۱

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 نشان دل
   » دفعات بازدید: ۳۴۲۵

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 مهاجر چیست؟
   » دفعات بازدید: ۶۶۶۸

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 از فراز منبر ابرها
   » دفعات بازدید: ۳۵۵۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 خزف و گهر
   » دفعات بازدید: ۴۱۷۲

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین