+ - x
 » دیگر شاعران
 فرنگیس سوگند
 قیصر امین پور
 خواجوی کرمانی
 داوود دریاباری
 استاد واصف باختری
 هارون راعون
 انوری
 زهره سحر
 فرید برزگر
 جاوید فرهاد

برگ نخست » شعر » رازق فانی
 سر ها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت
   » دفعات بازدید: ۵۶۸۵

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۵
 صدف
   » دفعات بازدید: ۳۵۸۷

امتیاز: ۳,۵ | مجموع آراء: ۶
 دگر مگو که چه شد، چون شد و چه پیش آمد
   » دفعات بازدید: ۴۲۹۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها
   » دفعات بازدید: ۲۱۲۰۸

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۴۶
 ای بسا ناجی که خود جلاد بود
   » دفعات بازدید: ۴۹۳۸

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۴
 آستان عشق
   » دفعات بازدید: ۳۴۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قصه پرداز
   » دفعات بازدید: ۳۹۶۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 بال سحر
   » دفعات بازدید: ۳۴۲۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 در آتش بی همزبانی
   » دفعات بازدید: ۳۸۴۳

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 نشان دل
   » دفعات بازدید: ۳۲۸۷

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 مهاجر چیست؟
   » دفعات بازدید: ۶۴۱۴

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 از فراز منبر ابرها
   » دفعات بازدید: ۳۴۲۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 خزف و گهر
   » دفعات بازدید: ۳۹۷۵

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین