+ - x
 » دیگر شاعران
 شایان فریور
 اعظم خجسته
 لطیف ناظمی
 مجیب مهرداد
 فرید برزگر
 رازق فانی
 عنایت شهیر
 ناصر خسرو
 جلیله سلیمی
 مسعود عثمانی

برگ نخست » شعر » حضرت ظریفی
 مقام زن
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 وعظ بیجا
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۴

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۵
 کفر و دین
   » دفعات بازدید: ۱۸۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پری دریایی
   » دفعات بازدید: ۱۷۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیاد گذشته شب
   » دفعات بازدید: ۱۷۷۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 گفتگویی با دل
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در انتظار تو
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۸

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 بتو
   » دفعات بازدید: ۱۹۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سپاس
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حدیث شعر
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 هم پای خورشید پاییز
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 عبادت
   » دفعات بازدید: ۱۹۲۰

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 تلاوت اشک
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۶

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین