+ - x
 » دیگر شاعران
 ناهید مهرگان
 مصطفا هزاره
 عمران بسمل بدخشانی
 یعقوب یسنا
 ضیا قاری زاده
 عبدالواحد رشته
 سید رضا محمدی
 فروغ فرخزاد
 تهمینه طنین نسیمی
 علامه اقبال لاهوری

برگ نخست » شعر » سمیع حامد
 بی خبر
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 نوازش
   » دفعات بازدید: ۱۵۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دارو
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خسته
   » دفعات بازدید: ۱۷۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مشکل
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوچه گرد
   » دفعات بازدید: ۱۶۳۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 جادوگر و جاسوس
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بی پناه بادبان
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۶

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 بکش بر دوش یا بر دار ما را
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یک سخن در عشق دایم قابل یادآودریست:
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قصه کن! صد قصه کن اما مگو آن قصه را
   » دفعات بازدید: ۱۵۹۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هر قدر دردی که داری در دلم آتش بزن
   » دفعات بازدید: ۱۹۴۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 من چنینم او چنان اما چنینی همچنان
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین