+ - x
 » دیگر شاعران
 عبیدالله زاکانی
 یاسین نگاه
 دوبیتی های هزارگی
 عماد خراسانی
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 نادر نادرپور
 فرید برزگر
 خواجوی کرمانی
 کاوه جبران
 نادیا انجمن

برگ نخست » شعر » سمیع حامد
 بی خبر
   » دفعات بازدید: ۱۷۲۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 نوازش
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دارو
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خسته
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مشکل
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوچه گرد
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 جادوگر و جاسوس
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بی پناه بادبان
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۲

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 بکش بر دوش یا بر دار ما را
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یک سخن در عشق دایم قابل یادآودریست:
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قصه کن! صد قصه کن اما مگو آن قصه را
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هر قدر دردی که داری در دلم آتش بزن
   » دفعات بازدید: ۱۹۸۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 من چنینم او چنان اما چنینی همچنان
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین