+ - x
 » دیگر شاعران
 مروه سبحان
 تهمینه طنین نسیمی
 محمد ابراهیم صفا
 جلیله سلیمی
 اقبال اثیر
 عاکف رحیل حسینی
 میرزا ملامت
 فریدون توللی
 پرتو نادری
 نادیا انجمن

برگ نخست » شعر » شایان فریور
 یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
   » دفعات بازدید: ۲۵۳۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آسمان کوچه از مهتاب خالی می شود
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دست های تو با همین سرخی روی دستان داغ من شاید
   » دفعات بازدید: ۱۱۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هولی روز های پاییز است، دامن باد ها پر از رنگ است
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یاد ابر های گذشته بخیر
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۲۳۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین