+ - x
 » دیگر شاعران
 مسعود عثمانی
 مجیب مهرداد
 یاسین نگاه
 صوفی احمد علی قندهاری
 علی عبدالرضایی
 کاوه جبران
 ضیا قاری زاده
 اقبال اثیر
 سید حسن شاه غزنوی
 محمد ابراهیم صفا

برگ نخست » شعر » شایان فریور
 یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آسمان کوچه از مهتاب خالی می شود
   » دفعات بازدید: ۹۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دست های تو با همین سرخی روی دستان داغ من شاید
   » دفعات بازدید: ۴۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هولی روز های پاییز است، دامن باد ها پر از رنگ است
   » دفعات بازدید: ۹۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یاد ابر های گذشته بخیر
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین