+ - x
 » دیگر شاعران
 عبیدالله زاکانی
 ناصر خسرو
 مجیب مهرداد
 مخفی بدخشی
 جاوید فرهاد
 خواجوی کرمانی
 شايق جمال
 احمد شاملو
 محمد ولی آسیون
 عمران بسمل بدخشانی

برگ نخست » شعر » شایان فریور
 یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آسمان کوچه از مهتاب خالی می شود
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دست های تو با همین سرخی روی دستان داغ من شاید
   » دفعات بازدید: ۶۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هولی روز های پاییز است، دامن باد ها پر از رنگ است
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یاد ابر های گذشته بخیر
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین