+ - x
 » دیگر شاعران
 میرزا غالب
 مروه سبحان
 نادیا انجمن
 میرزا عبدالقادر بیدل
 مصطفا هزاره
 صوفی احمد علی قندهاری
 اقبال اثیر
 عراقی
 خلیل الله خلیلی
 عماد خراسانی

برگ نخست » شعر » شایان فریور
 یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
   » دفعات بازدید: ۱۰۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آسمان کوچه از مهتاب خالی می شود
   » دفعات بازدید: ۸۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دست های تو با همین سرخی روی دستان داغ من شاید
   » دفعات بازدید: ۴۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هولی روز های پاییز است، دامن باد ها پر از رنگ است
   » دفعات بازدید: ۷۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یاد ابر های گذشته بخیر
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین