+ - x
 » دیگر شاعران
 مخفی بدخشی
 محمد ابراهیم صفا
 دوبیتی های هزارگی
 عاکف رحیل حسینی
 میرزا عبدالقادر بیدل
 ایرج جنتی عطایی
 فردین ایثار
 سمیع حامد
 رازق فانی
 وحید بکتاش

برگ نخست » شعر » شایان فریور
 یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آسمان کوچه از مهتاب خالی می شود
   » دفعات بازدید: ۹۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دست های تو با همین سرخی روی دستان داغ من شاید
   » دفعات بازدید: ۴۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هولی روز های پاییز است، دامن باد ها پر از رنگ است
   » دفعات بازدید: ۹۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یاد ابر های گذشته بخیر
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۱۵۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین